OneclickTV

Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Villkor") reglerar din användning av OneClickTV:s webbplats ("Webbplatsen") och de tjänster som erbjuds av OneClickTV ("Tjänster"). Genom att gå in på eller använda webbplatsen eller tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du inte håller med om någon del av dessa Villkor, vänligen använd inte vår Webbplats eller Tjänster.

**1. Beskrivning av tjänsten: OneClickTV tillhandahåller en IPTV-tjänst (Internet Protocol Television) som ger användarna tillgång till en mängd olika kanaler, on-demand-innehåll och relaterade funktioner via kompatibla enheter.

**2. Användarnas uppförandea. Du samtycker till att endast använda tjänsterna för lagliga ändamål och på ett sätt som överensstämmer med dessa villkor och tillämpliga lagar och förordningar. b. Du får inte använda tjänsterna för att göra intrång i andras rättigheter, inklusive men inte begränsat till intrång i upphovsrätt.

**3. Prenumeration och betalningara. Genom att prenumerera på OneClickTV godkänner du villkoren för den valda prenumerationsplanen, inklusive pris- och faktureringsvillkor. b. Betalningshantering hanteras av tredje parts betalningsbehandlare, och du godkänner deras villkor. c. Prenumerationsavgifter återbetalas inte, förutom vad som uttryckligen anges i vår Återbetalningspolicy.

**4. Integritetspolicy: Din användning av våra tjänster omfattas också av vår integritetspolicy. Läs vår sekretesspolicy på [länk till sekretesspolicy] för att förstå vår praxis.

**5. Immateriella rättighetera. Allt innehåll och material som finns tillgängligt på webbplatsen och genom tjänsterna skyddas av tillämplig upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. b. Du får inte reproducera, distribuera, modifiera eller skapa derivat av något innehåll utan uttryckligt skriftligt medgivande från OneClickTV.

**6. Begränsning av ansvar: OneClickTV skall inte hållas ansvarigt för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, eller någon förlust av vinster eller intäkter, oavsett om de uppkommit direkt eller indirekt.

**7. Tillämplig lag: Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i [Ditt land/din stat], utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt.

**8. Ändringar av villkor: OneClickTV förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ersätta dessa Villkor. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för ändringar.

Genom att använda vår webbplats eller våra tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa användarvillkor. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på support@oneclicktv.net.

sv_SESV